Rodzaje wiz

 • wiza turystyczna (emirates) – warunkiem wydania wizy jest wykupienie biletów lotniczych linii Emirates w obie strony. Pobyt na terenie ZEA może trwać do 96 godzin lub do 30 dni. Posiadacz wizy ma 60 dni liczonych od momentu jej wydania na wyjazd do Dubaju – jest to termin ważności wizy.
 • wiza tranzytowa – jest wydawana w celu umożliwienia przejazdu bądź przelotu przez terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich do innego kraju docelowego. Pobyt nie może trwać dłużej niż 15 dni. Ważność wizy upływa po 30 dniach – w ciągu miesiąca musi się rozpocząć podróż przez ZEA.
 • wiza turystyczna – obejmuje podróże drogą lądową oraz liniami lotniczymi. Umożliwia zwiedzanie oraz odwiedziny bliskich i znajomych. Wiza ważna 60 dni, jest wydawana na pobyt do 30 dni.
 • wiza pobytowa – ważna dla podróży odbywanych liniami Emirates. Bilety muszą być zarezerwowane w obie strony. Wymagane jest udokumentowanie celu podróży. Pobyt nie może przekroczyć 90 dni. Wiza jest ważna 60 dni do daty jej wydania – jest to czas, w którym należy rozpocząć podróż.

Typ wizy:

 • promesa wizowa (30 dni)
 • promesa wizowa (14 dni)
 • promesa wizowa z biletem EMIRATES (do 4 dni)
 • promesa wizowa z biletem EMIRATES (do 30 dni)
 • promesa wizowa z biletem EMIRATES (do 90 dni)
 • promesa wizowa (60 dni)

Podstawowe dokumenty wymagane przy wyrobieniu wizy:

   • kolorowy skan paszportu stron ze zdjęciem, możliwie najlepszej jakości
   • kolorowy skan zdjęcia
   • informacje o locie – zazwyczaj są to kopie biletu w obie strony
   • informacje o miejscu pobytu – np. rezerwacja hotelowa, dane kontaktowe odwiedzanych znajomych – dane te pozwalają zweryfikować podane informacje